Výkopové práce

Výkopy inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod).

Přípojky, bazénů, jímek, šachet a jiných nádrží.

Základy domů, hal, zdí, plotů a dalších.