VÝKOPOVÉ PRÁCE

Výkopy inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod).

Přípojky, bazénů, jímek,šachet a jiných nádrží.

Základů domů, hal, zdí, plotů a jiných.