Terénní úpravy

Příprava základové desky domu a jiných objektů

Svahování pozemku

Hutnění terénu

Zpevňování ploch, cest

Realizace zahrad